יולי-פאלי בטוליאטי

עצי אשוח בטוליאטי. משתלת צמחי נוי. יולי-פאלי בטוליאטי

יולי-פאלי בטוליאטי

יולי-פאלי בטוליאטי

יולי-פאלי בטוליאטי

יולי-פאלי בטוליאטי

יולי-פאלי בטוליאטי

יולי-פאלי בטוליאטי

יולי-פאלי בטוליאטי