צילום - עצי מחט בעיצוב נוף

מחטניים מבוקשים מאוד בעיצוב נוף.עצי מחט בעיצוב נוף

לקישוט של אזורים קטנים, לא נבחרים צמחים רחבים בעלי צורה אנכית לחלוטין.

עצי מחט בעיצוב נוף

המינים הגבוהים ביותר של עצי מחט מונחים בקצה הקומפוזיציה, ברקע.עצי מחט בעיצוב נוף

צמחים נשירים ירוקי-עד, כמו מהוניה, תאשור וכדומה, נראים יפה ליד עצי מחט.עצי מחט בעיצוב נוף

אם דשא נשבר באתר, ניתן להוסיף אותו עם עצי מחט.עצי מחט בעיצוב נוף

עצי מחט בעיצוב נוף משתלבים היטב עם דגנים.עצי מחט בעיצוב נוף

עצי מחט שונים בעיצוב הנוף של אזור הפרברים.עצי מחט בעיצוב נוף

מחטניים הם יפים בכל עת של השנה.עצי מחט בעיצוב נוף

בעזרת עצי מחט תוכלו ליצור גדר חיה צפופה.עצי מחט בעיצוב נוף