פרחים צילום מחודש

פרחים מתחדשים

צמח לגבעות סלעיות. קוראים לזה צעיר.

פרחים מתחדשים

משמש לעיתים קרובות בתכנון שקופיות אלמפיים ו סרטנים.

ורוד רדיולה

רדיולה ורודה. צמח מרפא רב שנתי.