תמונות יפות. תמונת מארח בעציץ

הוסטה הוא צמח גן חיוני.מארח בעציץ

הוסטה נראית יפה ואורגנית בכל סידורי הפרחים.מארח בעציץ

בהחלט כל המינים והזנים הם צמחים עשבוניים.מארח בעציץ

בסביבה הטבעית, ישנם יותר מחמישים סוגים שונים של מארחים.מארח בעציץ

Hosta מתרבה על ידי חלוקת שיח, ייחורים, וזריעת זרעים.מארח בעציץ

צבעי עלה: ירוק בגוונים שונים, צהוב, כחלחל, ירוק-כחול, זהב.מארח בעציץ

משיכות, פסים או כתמים מורכבים הם גולת הכותרת של צמח זה.מארח בעציץ

צמיחה מעוכבת ומראה לא בריא הם סימן בטוח למחלה.מארח בעציץ

גידול צמחים רב שנתיים דקורטיביים אלה אינו קשה במיוחד.מארח בעציץ

לאחר הפריחה מופיעים פירות על יורה.מארח בעציץ

מארחים מעולים לערוגות וגבולות.